El conseller Marc Pons presenta el Pla de Xoc contra l’Intrusisme en el Sector del Transport

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui el Pla de Xoc contra l’Intrusisme en el Sector del Transport, que ja es comença a posar en marxa per a aquesta propera temporada estival. El pla ha estat debatut en la comissió d’intrussisme en el transport -que s’ha reunit avui matí i que integra representants institucionals i professionals del sector de transports- i ha rebut el vist i plau.
Per al disseny de l’estratègia que s’ha d’aplicar s’ha col·laborat amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i la d’Hisenda i Administracions Públiques. Així, les accions que es duran a terme tindran també un component laboral, raó per la qual als grups d’inspecció, a més dels tècnics de la Direcció General de Mobilitat, també hi haurà la presència de la Inspecció de Treball. D’altra banda, es disposarà de la col·laboració de les policies locals dels municipis on s’actuï.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és donar solucions concretes i contundents a les demandes del sector del transport, especialment dels taxistes, que en els darrers anys han vist com la intromissió en el seu sector ha anat augmentant.
Així mateix, aquest Pla aplicarà les accions necessàries per acabar amb els grups organitzats. S’ha constatat que en el cas concret de l’illa d’Eivissa aquesta problemàtica es dóna amb més intensitat, i arriba fins i tot a l’existència de grups que tenen com a finalitat principal oferir transport il·legal.
D’altra banda, amb aquesta iniciativa es consolidaran les inspeccions per fer desaparèixer les pràctiques il·legals i dissuadir-ne l’ús.
Es lluitarà també contra les plataformes que utilitzen les noves tecnologies per oferir un servei de transport de viatgers sense haver d’adoptar les rigideses que les empreses de transport discrecional han de respectar.
En definitiva, el Pla preveu reforçar les actuacions d’inspecció, millorar les eines de control amb la instal·lació de càmeres a l’aeroport i reforçar la cooperació interadministrativa per millorar la capacitat de resposta i intervenció davant aquest tipus d’actuació.

Principals actuacions
Les línies d’actuació principals que presenta el Pla de Xoc són les següents:
— Dur a terme una campanya d’inspeccions destinada a controlar l’intrusisme en el sector del taxi.
— Posar en funcionament el projecte de càmeres a l’aeroport de Palma i avaluar-ne els resultats.
— Coordinar actuacions amb els consells i els ajuntaments per ajudar-los en aquesta tasca, especialment a Eivissa.
— Establir protocols d’actuació i fer sessions formatives amb la policia local per millorar la capacitat de detecció i sanció de les infraccions en l’àmbit dels transports.
— Coordinar actuacions amb la Direcció General de Treball per incloure també la normativa laboral dins aquestes inspeccions.

Els organismes implicats en el Pla són la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (DG Mobilitat i Transports), la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (DG Treball), la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (DG Emergències i Interior), el Consell d’Eivissa, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i ajuntaments de les Illes Balears.

Pel que fa a les forces de seguretat amb les quals s’hi col·labora, es tracta de la policia local (es durà a terme un procés de formació perquè els dispositius de policia local dels diferents municipis que hi participin estiguin preparats per dur a terme les campanyes amb la major diligència) i la Guàrdia Civil de Trànsit.

Campanya d’actuacions
Es duran a terme un total de 25 actuacions a diferents municipis de Mallorca i a l’illa d’Eivissa.
Els municipis de Mallorca on s’actuarà són: Inca, Valldemossa, Felanitx, ses Salines, Artà, Andratx, Pollença, Capdepera, Santa Margalida, Calvià, Manacor, Sóller, Alcúdia, Santanyí, Sant Llorenç, Son Servera, Muro, Palma, Llucmajor, Manacor i Campos.
En el cas concret d’Eivissa, se signarà un conveni amb el Consell Insular per a l’actuació conjunta. S’hi desplaçaran inspectors de Mallorca, tant de la DG de Mobilitat com de la Conselleria de Treball, que actuaran conjuntament amb els inspectors del Consell d’Eivissa. A més, es comptarà amb la col·laboració de la policia local i de la Guàrdia Civil de Trànsit.
Es preveu desplegar un equip de 12 persones (inspectors, subinspectors) acompanyats de les forces de seguretat per a aquestes actuacions, que es duran a terme en dues onades el mes de maig i juny.
Així mateix, es reforçarà la lluita contra les pàgines web que ofereixen transport il·legal.

Projecte de càmeres a l’aeroport de Palma
El Consorci de Transports de Mallorca ha desenvolupat un sistema de control de matrícules a través de càmeres instal·lades a l’aeroport, de manera que es poden monitoritzar les entrades i sortides dels vehicles. El sistema funciona amb un lector automàtic de matrícules que va emmagatzemant aquesta informació.
En total són 8 les càmeres instal·lades, i aquesta temporada d’estiu serà la primera en què es disposarà del sistema en funcionament, si bé caldrà encara acabar de construir la funció de detecció automàtica d’infractors. Aquesta funció es fonamenta en l’ús de la informació recollida en la base de dades de matrícules.
La base de dades que es recull servirà per donar informació als inspectors de transports quan es detectin comportaments estranys en les entrades i sortides de vehicles, o bé es detecti l’entrada de vehicles identificats com a infractors a partir de controls realitzats en altres punts de la xarxa viària.

Resultats esperats

Es pretén sobretot que el Pla de Xoc tengui efectes dissuasoris, de manera que es redueixi sensiblement l’activitat il·legal en el sector. En tot cas, el reforç en la inspecció fa preveure un increment del nombre d’expedients oberts per part del Servei d’Inspecció. Així mateix, també s’obriran expedients san

Deja un comentario