Conselleria de Transportes

Direcció General de Transports: C/ d’Eusebi Estada, 28 – 07004 Palma
Telèfon 971176200 – Fax 971177429
Domini http://dgtransports.caib.es

 

Director General

Juan Salvador Iriarte

– Servei de Sancions

Fausto Morell Vivó

– Departament de Transports

Maria Antonia Rotger Frau

– Servei Ordenació del Transport

Francisca Reus Beltran

Departament d’Obres Públiques

Carlos Miguel Jover Jaume

Deja un comentario